سامانه نرم‌افزاری مدیریت متمرکز و پایش عملکرد CScore

CScore

 سامانه نرم‌افزاری مدیریت متمرکز و پایش عملکرد CScore

امروزه مدیریت متمرکز تجهیزات امنیتی متعدد در شعب و محدوده وسیع جغرافیایی سازمان‌ها، یکی از مهمترین چالش‌های مدیران و کارشناسان امنیت محسوب می‌شود؛ سامانه‌ای که امکان مانیتورینگ، پیکربندی، مدیریت لاگ و بروز رسانی تکی و گروهی از راه دور تجهیزات امنیتی را فراهم سازد. کنسول مدیریت متمرکز طراحی شده توسط شرکت فناوران توسعه امن ناجی (CScore) با قابلیت‌های مختلف، امکان مدیریت، نظارت و پایش امن، سریع و آسان بر روی CSgateهای توزیع شده در محدوده جغرافیایی وسیع را ممکن خواهد ساخت.