امنیت سایبری و دیجیتال فارنزیک

سامانه فارنزیک قابل حمل CScase-Portable
سامانه فارنزیک رایانه CScase
سامانه پایش Csbind
سامانه پاک‌سازی کامل اطلاعات ذخیره‌شده CSwipe
سامانه پایش وضعیت سامانه‌های تحت وب CScare
سامانه نرم‌افزاری مدیریت متمرکز و پایش عملکردCScore
سیستم مدیریت یکپارچه مدیریت تهدیدات CSgate
قفل سخت‌افزاری CSlock
سامانه تشخیص ایمیل جعلی CSmail
سامانه مدیریت اطلاعات رخدادهای امنیتی CSsiem
آنتی ویروس سازمانی
سامانه هوشمند تجمیع اخبار منتشره CSnews
سیستم دزدگیر اماکن Csring